Gewogen indicator (Lden)

Geluidsindicator die het gemiddelde jaarniveau over 24 uur weergeeft, geëvalueerd op basis van de gemiddelde dagniveaus (Lday: 07u00-19u00), avondniveaus (Levening: 19u00-23u00) en nachtniveaus (Lnight: 23u00-07u00). De gemiddelde niveaus voor avond en nacht worden verhoogd met 'boetes' ten opzichte van het dagniveau.

Gekoppeld aan de globale geluidshinder ten gevolge van langdurige blootstelling aan geluid, houdt hij rekening met het feit dat geluid ‘s avonds en ‘s nachts als hinderlijker wordt ervaren. Hij wordt gebruikt om strategische geluidskaarten op te stellen.