Global Warming Potential (GWP)

Het opwarmend vermogen van een gas dat in de atmosfeer wordt uitgestoten, uitgedrukt in vergelijking met het kooldioxidepotentieel, over een bepaalde periode en voor eenzelfde massa. Een broeikasgas met een GWP van 280 over 100 jaar zal de atmosfeer 280 keer meer opwarmen dan dezelfde CO2-massa over een periode van 100 jaar.