Groenestroomcertificaten

Mechanisme voor het stimuleren van de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (fotovoltaïsch, wind, warmtekrachtkoppeling).