Helder water

Water met een lage vervuilende belasting, zoals regenwater, drainage- of grondwater, in tegenstelling tot zwart of grijs afvalwater.

De behandeling van afvalwater is gebaseerd op het gebruik van kolonies van zuiverende bacteriën. Afvalwatervervuiling dient dus als voedingsstof voor deze bacteriekolonies. Wanneer helder water wordt gemengd met afvalwater, is de nutriëntendichtheid lager en ontwikkelen de zuiverende bacteriën zich niet meer optimaal. Dit heeft invloed op de zuiveringsefficiëntie.