Hoeveelheid invallende regen – IDF-tabellen

De weerkundigen voeren regelmatig opmetingen uit om de neerslag statistisch te bestuderen. Uit hun waarnemingen leiden ze met behulp van analysemodellen tabellen af, de zogenaamde IDF-tabellen (intensiteit-duur-frequentie). Ze maken het mogelijk om voor een gegeven plaats de waarschijnlijkheid in te schatten van een neerslaggebeurtenis met een gegeven intensiteit voor een nauwkeurige tijdsduur in termen van de terugkeertijd, met andere woorden, de waarschijnlijkheid dat een dergelijke neerslaggebeurtenis zich tijdens de periode eenmaal voordoet. Alle neerslagepisodes die men heeft waargenomen, kunnen op basis van de frequentie waarmeer ze zich voordoen in "families" worden gegroepeerd. Men spreekt van "tienjarige" neerslag: neerslagepisodes die zich statistisch ongeveer om de tien jaar op een gegeven plaats voordoen. Binnen deze neerslagfamilies bestaan, zoals in alle families, verschillende individuen: min of meer langdurige of zware regenval. Een uiterst zware regenbui van zeer korte duur zal zich niet meer of minder vaak voordoen dan een vrij zware maar langere regenval