Hoogste calorisch vermogen

De hoeveelheid energie die wordt vrijgegeven bij de volledige verbranding van een brandstofeenheid, rekening houdend met de latente warmte die uit de gecondenseerde waterdamp wordt gerecupereerd (Lv).