Infiltreerbaar (grond of ondergrond)

De kwaliteit van een bodem of ondergrond om water door te laten dringen.

Aan vier voorwaarden moet tegelijkertijd worden voldaan: 1) de bodem moet doorlatend zijn (hydraulische geleidbaarheid > 20 mm/u); 2) de oppervlaktecoating moet doorlatend zijn (infiltratiecapaciteit > 20 mm/u; 3) de bodem moet zich buiten de waterwin- en -beschermzones van het type Natura 2000 bevinden; 4) de grondwaterlaag moet diep zijn (minstens 1 m, in plaats van 2 m) tussen de bodem van de constructie en het grondwaterplafond.