Ingedeelde inrichting

Activiteiten, apparatuur of producten die van invloed kunnen zijn op het milieu en de omgeving moeten, afhankelijk van hun aard en het belang van het gevaar of de verstoring die zij vertegenwoordigen, worden opgenomen in een officiële lijst met alle zogenaamde "ingedeelde" inrichtingen.

Voor de installatie, het onderhoud en het gebruik van deze inrichtingen, apparatuur of producten is een milieuvergunning of een milieuverklaring vereist. De inrichtingen zijn onderverdeeld in 6 klassen (3, 2, 1D, 1C, 1B en 1A), afhankelijk van de ernst van de gevolgen die zij kunnen hebben.

Meer info op Hoe uw milieuvergunningsaanvraag voorbereiden?