Insecticiden en fungiciden ter bescherming van hout

Gewasbeschermingsmiddelen bestaande uit chemische stoffen, gebruikt op hout om ongedierte en schimmels te bestrijden. De producten voor de behandeling van hout kunnen worden beperkt door een passende keuze van de soorten.

Sinds twintig jaar verbiedt de Europese wet het gebruik van met PCP behandeld hout binnenshuis in gebouwen. Het wordt over het algemeen vervangen door producten zoals koperquinolzuur of Borax (natriumboraat). Van de insecticiden die bij de behandeling van hout worden gebruikt, is lindaan opgenomen in de lijst van persistente organische verontreinigende stoffen (POP's): het gebruik ervan is de facto verboden in België.