Intensiteit-Duur-Frequentie-curven (IDF)

Statistische curves die de relaties vastleggen tussen intensiteit, duur en frequentie van de regen.

Ze geven de waarschijnlijkheid waarmee een gemiddelde regenintensiteit over een gegeven periode elk jaar op een gegeven locatie wordt overschreden. Ze wordt meestal uitgedrukt in terugkeertijd, d.w.z. het omgekeerde van de frequentie.