ISO 14001

Norm die een kader voor milieubeheer definieert, zonder minimumeisen of sociale, economische, kwaliteits-, gezondheids- of communicatie-eisen te integreren. De betrokken organisatie moet zich inzetten voor een voortdurende verbetering en de werking van het bedrijf ten gunste van het milieu.

De verificatie wordt uitgevoerd door een geaccrediteerde auditinstantie. Het is de organisatie, niet haar producten, die gecertificeerd wordt.