Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik

...

Het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik van de EPB-eenheid wordt bepaald door het samentellen van:

  • de maandelijkse hoeveelheden aan primaire energie verbruikt door de volgende posten: verwarming, koeling, sanitair warm water, hulpfuncties, bevochtiging (voor de EPN) en verlichting (voor de EPN),

  • de hoeveelheden primaire energie geproduceerd door de volgende posten: fotovoltaïsche installatie en warmtekrachtkoppeling.

Deze maandelijkse primaire energieverbruiken worden voor elke post bepaald door de overeenkomstige eindverbruiken te vermenigvuldigen met een omrekenfactor naar primaire energie van de overeenkomstige energiebron.