Kwetsbaar gebied voor eutrofiëring

Volgens een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt een kwetsbaar gebied gedefinieerd als een watermassa die eutroof is of in de nabije toekomst eutroof kan worden indien geen beschermende maatregelen worden genomen. Het wordt gekenmerkt door een stikstof-fosforverhouding groter dan 10 en een fosfortekort. Zie eutrofiëring