Lage energiebehoefte

...

Een lage energiebehoefte, voor de eenheden beoogd in artikel 2.2.1.2° van het BWLKE, is een vraag waarbij:

  • de som van het vermogen van de warmtebronnen die bestemd zijn voor de verwarming van de eenheden gedeeld door het verwarmde volume op basis van de binnenafmetingen lager is dan 15 W/m3

    en/of

  • de som van het vermogen van de warmtebronnen die bestemd zijn voor de klimaatregeling van de eenheden gedeeld door het volume met klimaatregeling op basis van de binnenafmetingen lager is dan 15 W/m3.

Enkel de warmtebronnen die zijn voorzien om het thermisch comfort van personen te garanderen, worden daarbij in aanmerking genomen.

Dienen niet in aanmerking te worden genomen bij de berekening van het totale vermogen van de warmtebronnen, bijvoorbeeld:

  • de installatie van een koelkamer voor de opslag van bederfbare etenswaren,
  • een verwarmingsketel die een industrieel proces van warm water of warme olie voorziet,
  • de oven die in een bakkerij voor het bakken van brood wordt gebruikt.