Lean

Lean Management is een werkfilosofie die zich richt op het verbeteren van de organisatie en de efficiëntie door het beperken van verspilling (tijdverlies) met behulp van eenvoudige, op gezond verstand gebaseerde automatismen. Lean Management kan worden toegepast op een bouwplaats, in de productie, in de logistiek, de diensten enz. Het is een cultuur die de samenwerking, de verantwoordelijkheid en de betrokkenheid van de werknemers bevordert, met de steun van het management, om het functioneren van de organisatie voortdurend te verbeteren en de waarde voor de klanten te maximaliseren. Lean bouwen is de implementatie van de Lean principes in het domein van de bouw. De efficiëntie- en rentabiliteitsaspecten van Lean mogen echter niet ten koste gaan van de sociale en milieuaspecten.