Lekdebiet per oppervlakte-eenheid (v50)

Geeft het aantal ververste luchtvolumes van een ruimte per uur weer, bij een drukverschil van 50 Pa tussen binnen en buiten. Het wordt berekend per oppervlakte-eenheid van de bouwschil. Uitgedrukt in [m3/u.m2].

Niet te verwarren met de n50.

Deze parameter wordt gebruikt in de EPB-berekeningsmethode.