Levenscyclusanalyse

Een multicriteria-evaluatiemethode die de milieueffecten van een product meet door een globale visie op de levenscyclus ervan. Het maakt het mogelijk om prioriteiten vast te stellen voor maatregelen om de milieueffecten te verminderen.

De levenscyclusanalyse (LCA) van een materiaal is een waardevolle informatiebron voor fabrikanten van bouwmaterialen, waardoor ze een ecologische beoordeling van een muur of, meer in het algemeen, een gebouw kunnen uitvoeren.