Life Cycle Costing

(of LCC) Is een methodiek voor het in kaart brengen van de financiële kosten en baten van een product of dienst die investeringskosten, beheers- en onderhoudskosten en 'einde leven'-kosten (ontmanteling, deconstructie, afbraak) onderling vergelijkbaar maakt. Wordt gewoonlijk uitgevoerd voor twee periodes: een kortere (20 of 30 jaar) en een langere (50 of 60 jaar) om toe te laten de effecten op middellange en lange termijn te evalueren.