Lineaire bouwknoop

Wanneer de warmteweerstand op lineaire wijze varieert in functie van een bouwdetail.

Een lineaire bouwknoop kan zich in de volgende drie situaties voordoen:

  • aan de verbinding van twee scheidingsconstructies van het verliesoppervlak,

  • aan de verbinding tussen een scheidingsconstructie van het verliesoppervlak en een scheidingsconstructie op de grens met een aanpalend perceel,

  • aan de onderbreking van de isolatielaag in eenzelfde scheidingsconstructie van het verliesoppervlak.