Lux

Eenheid van verlichtingssterkte. Een oppervlakte heeft een verlichtingssterkte van 1 lux als er per m² een lichtstroom van 1 lumen op valt.