Maskering

Als een geluid wordt geproduceerd samen met een ander geluid dat 10 dB(A) sterker is, maakt dat tweede geluid dat het eerste geluid niet waarneembaar is.