Milieueffectbeoordelingen

De impactanalyse voor het begin van de werken heeft tot doel de potentiële milieuhinder van het project en de bouwplaats op te sommen, te evalueren en te beperken. Ze kan wettelijk verplicht zijn in het kader van een aanvraag voor een stedenbouwkundige of milieuvergunning, of kan vrijwillig door het project worden uitgevoerd. Ze maakt het mogelijk een reeks na te leven voorwaarden te bepalen, naast aanbevelingen om de milieueffecten van het project tijdens de exploitatie en ook tijdens de bouwfase te beperken.