Milieuhandvest

Referentiedocument met de duurzame strategie voor de werf, waarin de maatregelen ter verwezenlijking van de gestelde milieudoelstellingen worden opgesomd.

Het charter kan projectspecifiek zijn, gebaseerd op het vooraf gedefinieerde eisenprogramma, of het kan verwijzen naar een algemeen bedrijfsbeleid en dus van toepassing zijn op alle projecten die het implementeert. Het milieuhandvest, dat wordt ondertekend door alle betrokkenen bij het project, wordt aangeplakt en is beschikbaar op de werf.