Milieukeur

Algemeen Nederlands milieulabel, opgericht in 1992, beheerd door de Stichting Milieukeur. Dit label omvat kwalitatieve ecologische criteria, met betrekking tot gezondheid en etikettering. Het bevat geen economische en sociale criteria. Het vertrekt van een analyse van de volledige levenscyclus, van wieg tot graf, maar houdt geen rekening met het transport tussen de productieplaats en de plaats van de toepassing.

De externe controle wordt op basis van een bestek uitgevoerd door onafhankelijke certificeringsinstanties die daartoe door de Raad voor Accreditatie zijn erkend en die hebben aangetoond onpartijdig, betrouwbaar en deskundig te zijn. Een extra jaarlijkse controle wordt uitgevoerd. Er worden alleen criteria ontwikkeld voor producten waarvoor nog geen Europees ecolabel bestaat of waarvoor de eisen in het licht van het Nederlandse milieubeleid als onvoldoende worden beschouwd. In die zin is dit label een interessante aanvulling op het Europees ecolabel.