Minerale vervuiling

Verontreiniging in verband met de aanwezigheid van zouten (chloriden en sulfaten), gekwantificeerd door het meten van de hoeveelheden stikstof en fosfor in water, die grotendeels afkomstig zijn van complexe organische stoffen (voedselresten, fecaliën, enz.). Fosfor is ook afkomstig van bepaalde schoonmaakproducten, detergenten en afwasproducten.

Fosfaten en nitraten zijn plantaardige voedingsstoffen die rechtstreeks kunnen worden opgenomen door planten. Zij zijn voor een stuk verantwoordelijk voor de eutrofiëring van rivieren en de wildgroei ervan leidt tot anoxie in het milieu.