Natureplus

Milieulabel specifiek gericht op bouwproducten, opgericht in 2001, en beheerd door Natureplus Internationaler Verein für Zukunftsfähiges Bauen und Wohnen, in België vertegenwoordigd door de vzw VIBE. Natureplus heeft vele ecologische criteria en is bijzonder veeleisend. Het aandeel hernieuwbare grondstoffen moet minstens 85% van het eindproduct uitmaken. Natureplus omvat ook sociale criteria.

Deze eisen worden aangevuld met criteria met betrekking tot de kwaliteit van het eindproduct, waarbij moet worden aangetoond dat het product geschikt is voor het gebruik ervan en dat het technisch is goedgekeurd. De producten worden getest in het laboratorium, een externe en onafhankelijke controle wordt verzekerd op basis van een bestek, evenals een aanvullende jaarlijkse controle. Zie .www.natureplus.org