Met Nieuw Gelijkgestelde EPB-eenheid

...

Een met nieuw gelijkgestelde EPB-eenheid (NGE) is een EPB-eenheid:

  • die het voorwerp uitmaakt van werken waarvan minstens een deel onderworpen is aan een stedenbouwkundige vergunning,
  • en indien er bouwwerken en/of afbraak-/heropbouwwerken zijn die de energieprestatie over minstens 75% van de warmteverliesoppervlakte beïnvloeden, alle werken vermeld in de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in rekening gebracht,
  • en met de plaatsing en/of de vervanging van alle technische installaties.

Onder "bouwwerkzaamheden en/of afbraak-/heropbouwwerken" aan de warmteverliesoppervlakte wordt verstaan:

  • bouwwerken (bv. nieuwe uitbreiding),
  • en/of werken die een voorafgaande afbraak vereisen (bv. vervanging van een gevel, vervanging van de ramen).

Onder plaatsing en/of vervanging van alle technische installaties worden:

  • alle technische installaties van de EPB-eenheid verstaan, d.w.z. alle systemen zoals bepaald in het BWLKE. Onder systeem wordt het geheel van de componenten nodig om de goede werking van het zogenaamde systeem te verzekeren, verstaan.