Nieuwe EPB-eenheid

...

Een Nieuwe EPB-eenheid (NE) is een EPB-eenheid:

  • waarvan het project aan een stedenbouwkundige vergunning is onderworpen,
  • en het voorwerp uitmaakt van bouwwerken.

Onder "bouwwerken" verstaat men de definitie van « bouwen » zoals in art. 98, § 1. 1° van het BWRO is vastgelegd:

" ... onder bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen wordt verstaan het oprichten van een gebouw of een kunstwerk of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet duurzame materialen, die in de grond is ingebouwd, op de grond of op een bestaand bouwwerk is bevestigd of op de grond steun vindt ten behoeve van de stabiliteit en bestemd is om ter plaatse te blijven staan, al kan zij ook uit elkaar genomen of verplaatst worden."