Nordic Swan

Officieel milieulabel van de Scandinavische landen (Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken en IJsland), beheerd door verschillende instanties, afhankelijk van het betrokken land. Dit label omvat ecologische, kwalitatieve, gezondheids- en etiketteringscriteria en is gebaseerd op een volledige levenscyclusanalyse van wieg tot graf. Er wordt echter geen rekening gehouden met het vervoer tussen de productieplaats en de plaats van de toepassing, noch met economische en sociale criteria.

De NMN (Nordiska Miljömärkningsnämnden, letterlijk de Noordse milieukeurregeling) legt de productcategorieën vast waarvoor criteria worden ontwikkeld. Momenteel bestaan er criteria voor een zestigtal productgroepen waarover in de verschillende landen overleg is gepleegd met deskundigengroepen, waaronder vertegenwoordigers van de overheid, milieubeschermingsorganisaties, het bedrijfsleven en de industrie. Onafhankelijke en verplichte controles worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium.