Principe van (functionele) onafhankelijkheid

Het onafhankelijkheidsprincipe kan worden toegepast op het niveau van de verschillende elementen van een gebouw of binnen een element. Dit principe definieert de onafhankelijkheid van de elementen ten opzichte van elkaar of ten opzichte van de verschillende functies in hetzelfde element (dragend, technisch, afwerking, ...) om bepaalde delen te kunnen verwijderen of bijwerken zonder de prestaties van de elementen, functies of andere verbonden lagen te beïnvloeden. Evenzo moet de interface tussen de technische systemen het mogelijk maken het ene systeem te vervangen door een ander met dezelfde prestatiekenmerken, zonder dat alle afwerkingen moeten worden vervangen.