Referentieverbruik van primaire energie

Referentieverbruik van primaire energie: het primaire energieverbruik, berekend voor een EPB-eenheid met eenzelfde verwarmde vloeroppervlakte, eenzelfde totale verliesoppervlakte, eenzelfde beschermd volume en eenzelfde standaardgebruik. [kWh/jaar]