Regelbare toevoeropening

(RTO) Opening in een gevelelement voor de toevoer van verse buitenlucht voor een natuurlijk ventilatiesysteem of een gemengd ventilatiesysteem type C.