Sociale mix

Verwijst naar de gelijktijdige aanwezigheid of samenwoning in hetzelfde geografische gebied van mensen uit verschillende sociaal-professionele categorieën (levensstandaard, culturen en/of nationale afkomst).

De sociale mix geeft ontstaan aan heterogene wijken, bewoond door mensen die verschillen in inkomen of herkomst. De sociale vermenging wordt gefaciliteerd door de wetgeving, maar ook door sociale en politieke actoren of verenigingen. De economische actoren, en in het bijzonder de bedrijven, spelen ook een rol in n het vermengingsproces en dit via hun rekruteringsbeleid.