Speciale ruimten

Ruimten met (een risico op) verontreiniging waarop andere reglementeringen (specifieke/ strengere) betreffende de ventilatie van toepassing zijn. Deze speciale ruimten staan vermeld in bijlage HVNR van het Eisenbesluit.

Deze omvatten:

 • garages met een oppervlakte (berekend op basis van de binnenafmetingen) van meer dan 40 m²,

 • stookruimten en verwarmingslokalen,

 • brandstoftanks,

 • lokalen met gasmeters,

 • lokalen voor expansievaten van aardgas,

 • liftkokers en -cabines en machinekamers,

 • stortkokers en afvalopslaglokalen,

 • bepaalde laboratoria (medisch, biologisch, ...).

Naast de ruimten met (een risico op) speciale verontreiniging mogen onderstaande ruimten eveneens worden beschouwd als speciale ruimte:

 • koelruimten,

 • inkomsassen,

 • technische kokers,

 • hoog- en laagspanningscabines (ALSB, UPS, transformatoren, ...),

 • technische ruimten voor luchtbehandelingsgroepen,

 • technische ruimten voor persluchtinstallaties,

 • trappen,

 • opslagruimten met een oppervlakte van minder dan 2 m²,

 • server- en racklokalen,

 • lokalen met watertanks,

 • lokalen met stroomaggregaten,

 • laad- en losruimten in industriële gebouwen.