Specifiek vermogen

Verhouding van het geproduceerde vermogen per specifieke eenheid, wordt gebruikt voor de karakterisering van het prestatieniveau van een technologie, uitgedrukt in een sprekende eenheid

Bij wijze van voorbeeld hangt het specifieke vermogen van een fotovoltaïsche installatie, uitgedrukt in Wp/m², af van de keuze van de installatie en van de gebruikte technologie:

Monokristallijn: 170-220 Wp/m²

Polykristallijn: 130 - 170 Wp/m²

Amorf: 50 - 80 Wp/m²