Specifieke kostprijs

Verhouding tussen een kostprijs en een specifieke eenheid

Bij wijze van voorbeeld is de specifieke kostprijs van een fotovoltaïsche installatie, uitgedrukt in eur/wp, de prijs van de investering in de installatie als functie van haar piekvermogen.