Specifieke productie

Verhouding tussen een productie en een specifieke eenheid

Bij wijze van voorbeeld is de specifieke productie van een fotovoltaïsche installatie, uitgedrukt in kWh/kWp, de productie van elektrische energie als functie van het piekvermogen van de installatie.