Thermische inertie

Het vermogen van een materiaal om warmte of frisheid op te slaan en af te geven. Het maakt het mogelijk om een thermische faseverschuiving (tijdvertraging) te verkrijgen ten opzichte van de buitentemperaturen en om temperatuurpieken af te vlakken, zowel overdag als 's nachts. De thermische inertie van een muur wordt voornamelijk bepaald door de eigenschappen van de oppervlaktelagen.

Ze wordt geëvalueerd aan de hand van de twee parameters:

  • diffusiviteit: α = λ / (ρ * c) [m²/s]
  • effusiviteit: E = (λ * ρ * c)^1/2 [ J.K-1.m-2.s-1/2]

waarbij:

  • ρ: de dichtheid van het materiaal in[kg.m-3]
  • c: de thermische massa van het materiaal in [J.kg-1.K-1.K-1]].

De inertie zal hoog zijn als de materialen die de lagen van de muren vormen het volgende hebben:

* een hoge effusiviteit ("koudegewaarwording" door contact met een bepaald materiaal);

* een lage diffusiviteit (significante faseverschuiving tussen het moment waarop de warmte aan de ene kant van de muur aankomt en het moment waarop de warmte de andere kant bereikt).

Aangezien dit een dynamisch gedrag is, is het thermische inertie-effect moeilijk te kwantificeren.