Thermische kilowatt [kWth]

Meting van het thermische vermogen van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie.