Vloeroppervlakte

...

De vloeroppervlakte [m²] of de bruto oppervlakte van een EPB-eenheid is het totaal van de vloeroppervlakten van de EPB-eenheid:

  • gemeten aan de buitenvlakken van de gevelmuren,
  • en met een vrije hoogte van minstens 2,10 m in alle lokalen.

De vloeroppervlakte wordt berekend op basis van de buitenafmetingen (buitenvlakken van de scheidingsconstructies). Dit betekent dat de dikte van de scheidingsconstructies in de vloeroppervlakte inbegrepen is.

De vloeren worden geacht aan één stuk door te lopen, zonder rekening te houden met de onderbreking door binnenmuren en -wanden, kokers, trappenhuizen en liftschachten.

Vides en schalmgaten (= open ruimten die ontstaan bij het ontbreken van een vloer) met een oppervlakte groter dan 4m² worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de vloeroppervlakte van de eenheid.