Vluchtige organische stoffen

Organische stoffen, van natuurlijke of petrochemische oorsprong met een hoge vluchtigheid, waardoor ze zich door de atmosfeer kunnen verplaatsen. De inademing ervan kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Ze zijn te vinden in een breed scala aan bouwmaterialen (verf, lijm, kit, coatings, isolatieschuim, vernis, schoonmaakproducten, deodorants, enz.). Deze stoffen kunnen gezondheidseffecten veroorzaken, variërend van eenvoudige irritatie van de luchtwegen tot kanker. 

Zie Dossier | Vermijden van polluenten in het gebouw