Volumieke massa (ρ)

Fysieke grootte die voor de massa van een materiaal per eenheid volume in[kg/m³] staat.