Voorbehandeling

Gedeeltelijke zuivering van het water, uitgevoerd vooraleer het in een voorziening voor waterbeheer wordt gegoten. De voorzieningen voor voorbehandeling zijn roosters, klaarvaten, filters en afscheiders van koolwaterstoffen.