Voortbewegingstoestellen

Het koninklijk besluit van 13 februari 2007 betreffende de voortbewegingstoestellen kent langzame voertuigen, voortaan "voortbewegingstoestellen" genoemd, een juridisch statuut toe. Ze worden ingedeeld in twee reeds bestaande categorieën weggebruikers. Afhankelijk van de snelheid (gemotoriseerd of niet) worden ze gelijkgesteld aan voetgangers of aan fietsers.

Een voortbewegingstoestel is:

  • Ofwel een "niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel", dat wil zeggen elk voertuig dat niet onder de definitie van een fiets valt en uitsluitend door de spierkracht van de gebruiker(s) wordt voortbewogen, dus zonder motor (bijv. rolschaatsen, steps, skateboards, eenwielers, rolstoelen...) ;
  • Ofwel een "gemotoriseerd voortbewegingstoestel", dat wil zeggen elk type voertuig met een motor en met twee of meer wielen dat op basis van de constructie en alleen aangedreven door de motor niet sneller dan 18 km/u mag gaan (bv. elektrische autopeds, elektrische rolstoelen of rolwagens voor personen met een beperkte mobiliteit enz.).