Terug naar

Kosten / premies

Analyse van de verhouding kosten/rendement

In een thermisch zonnesysteem voor de productie van warm water investeren, komt neer op de omzetting van een gedeelte van de exploitatiekosten van een systeem voor de productie van warm water in een kapitaalinvestering, waarbij men premies en subsidies kan ontvangen voor de subsidieerbare investering.

Het economische voordeel van de investering is de vermindering van de variabele kosten van de hulpbrandstof. De aanvankelijke investering is economisch gerechtvaardigd indien ze ten minste wordt gecompenseerd door de tijdens de levensduur van de installatie gerealiseerde energiebesparing.

Om het economische voordeel van de investering juist te schatten, moet men eerst een correcte berekening maken van de kosten van de belangrijkste componenten van de installatie (zonnecollectoren, vat, pomp, beveiligingsgroep, vooraf geïsoleerde leidingen, ...) en de accessoires (sensoren, kleppen, aftapventiel, ontluchter, thermostatische mengkraan, ...), samen met de kosten van de werkuren voor de installatie (in het stooklokaal en op het dak) en de indienststelling.

Bijkomende kosten

In bepaalde situaties kunnen niet te verwaarlozen bijkomende kosten vereist zijn, voornamelijk als gevolg van de configuratie van het gebouw (afstand tussen de collectoren en het vat, hoogte van het dak, toegang tot de bouwplaats, kwetsbare dakbedekking, ...)

ndicator van de economische rendabiliteit van de investering in een zonneboiler

De ' netto investeringskosten per kWh bespaarde brandstof ' zijn een betrouwbare indicator voor de vergelijking van de aanvankelijke investering in een zonneboiler met de tijdens zijn exploitatie bespaarde energie. Deze indicator wordt aan de hand van de volgende formule berekend:

image45

C CES = kosten van de zonneboiler per kWh bespaarde brandstof,
in eurocent per kWh

INV = netto investering (na aftrek van subsidies) in de zonneboiler, in euro

n = exploitatieduur van de zonneboiler, in jaren

Q zon = netto jaarlijkse door de zonnewarmtewisselaar aan de opslag afgegeven energie, in kWh/jaar

h aux = globaal jaarlijks rendement van de productie van sanitair warm water door de naverwarming (in %).

100 = conversiefactor euro ® eurocent

Deze in eurocent per kWh uitgedrukte indicator kan rechtstreeks worden vergeleken met de prijs van de bijkomende brandstof die aan de eindgebruiker wordt gefactureerd.

Hij is relevanter dan de gewone terugwintijd, die intrinsiek afhangt van de evolutie van de prijs van de bijkomende brandstoffen en tot het dubbele kan variëren, afhankelijk van het ogenblik waarop de berekening wordt gemaakt.

Installatiepremie voor een zonneboiler

Meer informatie, zie Leefmilieu Brussel website