Woordenlijst

EPB-certificaat

Document dat de energieprestatie-indicatoren van een EPB-eenheid in numerieke, alfabetische en grafische vorm weergeeft.

In geval van verkoop van EPB-eenheden, met inbegrip van de gedeeltelijke verkoop, de verhuring, de overdracht van huur, de sluiting van een onroerende leasingovereenkomst, de overdracht van een zakelijk recht of de vestiging van een zakelijk recht onder levenden onder bezwarende titel, met uitzondering van onteigeningen, verdeling of met verdeling gelijkgestelde akte, erfdienstbaarheden, hypotheekvestiging, huwelijkscontracten en de wijzigingen ervan, verplicht het BWLKE de houder of de overdrager van de rechten op het goed om over een geldig EPB-certificaat te beschikken.

> Revenir au glossaire

Boven aan de pagina