Toegankelijkheidsverklaring

Leefmilieu Brussel engageert zich om deze website toegankelijk te maken, conform de ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten.

Deze toegankelijkheidsverklaring betreft de Gids Duurzame Gebouwen.

Maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren

 • Onze Directieraad heeft zijn goedkeuring gegeven aan het principe dat alle websites van Leefmilieu Brussel toegankelijk worden gemaakt en dat die dimensie systematisch in elk nieuwe project wordt ingepast;
 • Er werden een aantal medewerk·ers·sters aangewezen als referentiepersonen voor de toegankelijkheid die als opdracht hebben onze websites te doen evolueren;
 • Er werd een nauwe samenwerking opgezet met  Anysurfer, een vereniging die ons moet adviseren bij dit initiatief;
 • Verschillende medewerk·ers·sters en ontwikkelaars krijgen momenteel een opleiding;
 • Er werden standaarden bepaald om de filmpjes en documenten toegankelijk te maken en die standaarden gelden van bij de uitwerking van elk nieuw project.
 • Er werden toegankelijkheidsnormen voor de administratieve documenten opgesteld.
 • Toegankelijkheid staat centraal bij de reflectie van de toekomstige ontwikkeling van de site, zowel voor het grafisch charter als voor de toegankelijkheid van de inhoud.

Conformiteit op basis van de richtlijnen van de WCAG 2.1 niveau AA

Gedeeltelijk conform

Effectieve evaluatiemethode van de conformiteit van de website:

 • Een zelfevaluatie uitgevoerd door Leefmilieu Brussel en de technische dienstverleners van de ontwikkeling.

De video’s die op deze website werden gepubliceerd na 22/09/2020 zijn toegankelijk gemaakt.

Content gedeeltelijk of niet toegankelijk

Gezien de omvang van de Gids en het aantal documenten die hij omvat, is het onmogelijk alle documenten toegankelijk te maken, zowel omwille van de kosten als omwille van de beschikbare  personeelsleden.  We willen wel dat alle nieuwe documenten toegankelijk worden gemaakt, net als bepaalde sleuteldocumenten uit het verleden. In dit opzicht worden voortdurend verbeteringen aangebracht. 

 • Toegankelijkheid van de inhoud: sommige onvolmaaktheden inzake toegankelijkheid (zoals moeilijk leesbare schema’s of externe documenten) kunnen zich nog steeds voordoen.
 • Toegankelijkheid van video's: alle video's die door de Gids worden geproduceerd, zijn ondertiteld (tweetalig). Er kunnen echter nog enkele verbeterpunten zijn in eerdere video's (mondelinge presentatie van sprekers, enz.).
 • Toegankelijkheid van afbeeldingen: alternatieve teksten en beschrijvingen van relevante grafische elementen zijn nog onvolledig en moeten worden verbeterd.

Feedback

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 1 maart 2022. Ze zal worden geactualiseerd in functie van de evolutie van het project.

 • Het team van de Gids is bereikbaar via e-mail: gidsduurzamegebouwen@leefmilieu.brussels
 • De dienst Info-Leefmilieu van Leefmilieu Brussel biedt een luisterend oor, verschaft relevante antwoorden en praktische raad of bezorgt u de best aangepaste brochure voor uw vraag.

We beantwoorden uw oproep van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u.  Buiten de openingsuren vragen wij u dit contactformulier in te vullen.

Bijgewerkt op 05/10/2021