Resultaat van het tevredenheidsonderzoek over de Gids Duurzame Gebouwen

Op 18/09/2019
Velen onder u hebben deelgenomen aan ons tevredenheidsonderzoek, waarvoor dank! Het doel van deze enquête was uw tevredenheid over de informatie die in de Gids beschikbaar is en de toegankelijkheid ervan te evalueren. De enquête maakt het ook mogelijk voor het team van de Gids om prioriteiten te stellen bij de toekomstige ontwikkelingen.

Profiel?

De onderstaande antwoorden komen van de respondenten die de Gids in een professioneel kader gebruiken.

Een derde onder hen zijn architecten, de rest zijn verantwoordelijken van studiebureaus, werfleiders,  studenten, bouwheren en anderen.

65% werkt in de privésector, de rest in de overheidssector.

De helft van de professionals zijn regelmatige gebruikers (minstens 1x/week).

Wat zijn de resultaten?

Toegang tot de gids 

Bijna de helft van de respondenten kennen en bezoeken de Gids via een opzoeking via een zoekmotor.

Gebruik van de Gids 

De meeste professionelen gebruiken de Gids om een specifieke vraag te beantwoorden, als informatiebron bij het ontwerp en de uitvoering van projecten en om hun kennisniveau op peil te houden.

Tevredenheid over de inhoud

Meer dan 78 % van de professionals geven de relevantie van de inhoud van de Gids en de update ervan een score van minstens 7/10.

De volgende woorden werden het meest gebruikt om de Gids te beschrijven: 

Betrouwbaarheid

Relevantie

Duidelijkheid

Volledig

Relevant

Pedagogisch

Nauwkeurig

Oplossingen

Duidelijk

Up-to-date

Referentie

Toegankelijk

Concreet

Efficiënt

Gemakkelijk

Professionalisme

Technisch

Begrijpelijk

85 % van de gebruikers van de Gids zijn van mening dat de informatie die ze tijdens hun laatste bezoeken vonden voldoende technisch is. 

Tevredenheid over de vorm van de Gids

Meer dan 67 % van de professionals geven de vorm van de Gids een score van minstens 7/10. 

Tijdens hun laatste bezoek vonden meer dan 80 % van de professionals dat de gezochte informatie gemakkelijk te vinden was. 

Wat de voorgestelde nieuwe tools betreft, lijken de details en technisch schema's overeen te komen met een bepaalde behoefte van de gebruikers van de Gids. De professionals willen ook informatie in pdf kunnen exporteren.

Tot slot beveelt 83 % van de professionals de Gids aan.

Wat onthouden we?

De inhoud

 • Bepaalde thema's die door de professionals worden verwacht verder uitdiepen, in het bijzonder: 

  • speciale innovatieve technieken

  • beheer van het gebouw tijdens het gebruik

  • milieu-impact van de materialen

  • het regelen van de installaties

 • De Gids regelmatig van nieuwe informatie voorzien en updaten om een hoog tevredenheidsniveau over de relevantie van de inhoud te garanderen.

 • Het technische karakter van de bestaande inhoud valoriseren.

De vorm

 • Technische schema's en foto's ontwikkelen.

 • Een downloadtool in pdf voorstellen. 

 • Het thematisch referentiesysteem verbeteren om de opzoekingen te vergemakkelijken (zoekmotor/filters). 

Indien u andere wensen of suggesties hebt, kan u contact opnemen via onze contactpagina

Bedankt voor uw interesse !

Boven aan de pagina