Woordenlijst

Ruimtelijke omkeerbaarheid

Het vermogen van een gebouw om aangepast of getransformeerd te worden om beter in te spelen op maatschappelijke veranderingen en de veranderende behoeften van de gebruikers.  Dit maakt het mogelijk de ruimte (en het gebouw) te herconfigureren en te transformeren om een verandering in gebruik of functie te ondersteunen zonder dat dit leidt tot grote verbouwingen, sloop en verlies van materialen.

Om meer te weten, zie dossier | omkerbaar en circulair bouwen

> Revenir au glossaire

Boven aan de pagina