Weerkaatsingstijd

Tijd die de geluidsgolven nodig hebben om te worden gedempt na weerkaatsing op de wanden van een vertrek. Deze wordt gedefinieerd als de tijd die nodig is tot de geluidsintensiteit met 60 dB afgenomen is.

Dit varieert afhankelijk van de geometrie en de bekleding van de wanden van het vertrek (invloed van de equivalente absorptieoppervlakte). Dit criterium betreft hallen en trappenhuizen (en zelfs atria) waar de nagalmtijd moet worden beheerst door een geschikte keuze van het absorptieniveau.